ПЪРВОНАЧАЛЕН КОНЦЕПТУАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИК БУЗЛУДЖА

„Проект Бузлуджа" представлява концептуално предложение за опазването на дом-паметника Бузлуджа. Проектът е създаден от българския архитект Дора Иванова, която първоначално го представя и защитава като част от нейната магистърска дипломна работа по архитектура през 2014 г. към Техническия университет в Берлин. Оттогава до настоящия момент, предложението е развито, така че да включва обратната връзка, събрана от десетките обществени дискусии, организирани и ръководени от авторката в периода между 2015 и 2018 година.

 

 

ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

Паметникът Бузлуджа е уникален със своите история, архитектура и изкуство. Дори и в настоящото му западнало състояние, хиляди хора пътуват от целия свят, за да посетят обекта – и много от тях си тръгват с неотговорени въпроси: Как и защо е била изградена такава конструкция? За какво е била използвана? Какво изобразяват мозайките? Как е бил разрушен паметника и защо? Запазен под формата на музей, паметникът Бузлуджа ще даде отговори на всички тези въпроси. Дом-паметникът Бузлуджа е бил построен във възхвала на Българската комунистическа партия – именно за това едно старателно  реставриране на паметника в първоначалния му вид би могло да създаде впечатление за възхваляване на същите онези идеологии. А ние не искаме това. Този проект също така не цели да адаптира или преустрои паметника, като забрави или прикрие неговото първоначално предназначение.

Нашето желание е да запазим това уникално архитектурно постижение, като в същото време предложим критично и обективно обяснение на неговата история и предназначение. Ние вярваме, че болезнената история никога не трябва да бъде забравяна… а напротив, трябва да бъде помнена, обяснена, дискутирана и използвана като основа за допълнително образование.


„Проектът Бузлуджа":

Няма да пренаписва, няма да възхвалява, а ще обясни историята на паметника.

Няма да скрива, няма да почита, а ще помни предназначението на паметника.

Няма да трансформира, няма да възстановява, а ще запази архитектурата на паметника.

 

 
Schematic.jpg

Структурен план

Чинията
Централна зала: Идеология
Коридор: Репресии
Външен кръг: Ежедневие

Подземен етаж
Галерия: Паметникът

Пилон
Асансьор: Звездна зала
Тераса: Панорама

 

 

ПРОСТРАНСТВА

Централната зала ще бъде използвана за културни, исторически, образователни, артистични и музикални събития. Архитектурата на аудиториума в настоящия му вид може да настани до 500 човека. Подобни малки и средни по големина събития могат да имат местна, но също така национална и международна публика и  значение.

В допълнение към това, централната зала ще включва обективно и критично обяснение на вътрешните мозайки. Те ще бъдат запазени в настоящия си вид, като 20%-те процента от липсващите места няма да бъдат реставрирани. Мозайките представят детайлно ключови исторически събития и личности от социалистическия период и ще бъдат използвани за разясняване  не само на идеите на комунистическия строй, но също така и на пропагандните митове, които системата е създала за себе си. 

 

Коридорът между вътрешния и външния мозаечен кръг, ще бъде посветен на политическите и социални репресии по време на управлението на българското комунистическо правителство. С помощта на документи и истории на дисиденти, посетителите ще научават за затворите, досиетата и държавна сигурност. Коридорът е пространството между вътрешния и външния мозаечен кръг, точно както репресиите са в пространството между официалния разказ на „идеологията“ и „реалността”.

 

Външният кръг на мозайката представя сцени от ежедневието  през социализма. Той изобразява обективни факти и събития, като например индустриализацията на страната, ролята на жената в комунистическото общество, грижата за децата и образованието, културата, чуждестранната политика и т.н. Всички тези изображения представляват важни аспекти от комунистическата държава и трябва да бъдат обяснявани обективно, включително техните положителни и отрицателни влияния.  

 

Подземният етаж на паметника ще бъде разработен, така че да представя разказ за самия паметник, с галерия, която се простира от историята на връх Бузлуджа до планирането, изграждането и използването на паметника през 20ти век до неговия упадък и, разбира се, неговото запазване. Колекцията ще включва: оригинални скици от дизайна на мозайките, оригиналните чертежи на сградата, архивни материали и фотографии.

 

Стъклен асансьор, издигащ се по 70-метрова пилон, предлага на посетителите въздействащи гледки над планините. Асансьорът ще преминава в залата между 12-метровите червени звезди, като това пространство ще бъде разчистено, за да позволява  безпрепятствени гледки отвътре. Приблизително 50% от червеното стъкло липсва и няма да бъде възстановено, но  изключителното пространство е обезопасено и снабдено с изолация. Тук посетителите могат да научат за други комунистически паметници в България.  

 

Панорамната тераса на върха на пилона ще предлага изключителна 360-градусова гледка на заобикалящия пейзаж. Карта на региона ще посочва многобройните атракции наоколо, които могат да бъдат видени през инсталираните телескопи. В ясни дни гледката се разпростира до повече от 100км. В долното вътрешно пространство, стъклена платформа  дава възможност на по-смелите посетители да се разходят върху нея , за да видят зашеметяващата гледка надолу. 

 

ПОСЕТИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ

Проектът избира да запази паметника като вълнуващо образователно изживяване – вместо да го реставрира в оригиналния му вид и с това да рискува възвеличаване на идеологиите, за които е бил изграден. Това предложение ще запази много от вътрешните пространства на сградата в настоящото им, полуразрушено състояние. Чрез използването на модерните технологии, обаче, посетителите ще имат възможността да видят паметника Бузлуджа в неговото първоначално, както и в неговото напълно западнало състояние.

 

Проект Бузлуджа ще използва 3Dмапинг, който ще вдъхне живот на паметника. Липсващите участъци от мозайката могат да бъдат проектирани на стените, но също така  ще има възможност за широк обхват от образователни светлинни шоута и сезонни изложби.

 

Паметникът ще се възползва от възможностите на добавената реалност, за да създаде едно наистина уникално изживяване за посетителите. Системата за аудиогайд ще бъде съпроводена от специално разработени очила, позволявайки на посетителите индивидуално да направят въздействащи и незабравими обиколки на паметника.